کاربرد اپتیکال فلت چیست؟

کاربرد اپتیکال فلت چیست؟

افزودن نظر
1 پاسخ(ها)

اپتیکال فلتها صفحه های شیشه ای هستند که دو طرف آنها با دقت زیادی نسبت به هم موازی بوده و همچنین کاملاً صاف هستند و برای کنترل ناهمواری سطوح کوچک مثل سطح فک میکرومترها و سطح راپورترها استفاده می شوند.

بررسی های صافی سطوح کوچک :

یک روش دقیق کنترل کردن همواری و  یا ناهمواری سطوحی که سطح صاف و پرداخت شده دارند با استفاده از وسایلی به نام اپتیکال فلت است، که با استفاده از پدیده شکست نور کار می کنند.

اصول کار اپتیکال فلتها :

– اصول کار اپتیکال فلتها بر مبنای شکست نور استوار گردیده است، به این صورت که هرگاه اپتیکال فلت روی یک سطح قرار گیرد و شعاعهای نورانی به آن تابیده شود، در صورتی که روی سطح هیچگونه انحنایی وجود نداشته باشد، بطور کامل و بدون شکست با همان زاویه ای که تابیده شده باز تابیده می شود و این نشان دهنده هموار بودن کامل سطح مورد آزمایش می باشد.

پاسخ داده شده در ۱۳۹۸/۱۰/۱۶.
افزودن نظر

پاسخ شما

برای ارسال سوال, شما باید شرایط و ظوابط و شرایط استفاده از خدمات را قبول کنید